Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | O autorovi technické příručky
  • CZ
  • SK

Bolzano » Technická podpora » O autorovi technické příručky

O autorovi technické příručky

 

    

Ing. Erich Přibil, CSc. (*1934)

patří mezi špičkové evropské odborníky v oblasti výroby, zpracování a užití ušlechtilých ocelí.

 Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde promoval v roce 1960 na katedře Technologie kovů. Ještě v průběhu studia a pak krátce po studiu na vysoké škole se věnoval pedagogické činnosti.

 

 

V roce 1961 nastoupil do tehdejších Spojených oceláren Kladno v huti POLDI. Zde setrval až do privatizace Poldiny hutě v roce 1994.

Po dobu svého působení v POLDI pracoval v mnoha profesích, nejprve jako zkušební technik v chemických laboratořích, později jako technolog v zakázkovém oddělení, dále jako vedoucí provozní kontroly Odboru řízení jakosti, vedoucí zakázkové technologie Odboru technologie, vedoucí Odboru technologie.

V roce 1988 získal vědeckou hodnost kandidáta věd po úspěšné obhajobě disertační práce na téma „Manganové korozivzdorné oceli odolné proti koroznímu praskání“.

 

V letech 1990 – 1994 pracoval jako technický ředitel POLDI Kladno.

Od roku 1995 působí ve společnosti Bohdan Bolzano s.r.o. jako technický ředitel a poradce.

 

Vědecké a výzkumné činnosti se věnoval mimo rámec běžných pracovních povinností takřka po celou dobu zaměstnaneckého poměru v POLDI Kladno. V této době se např. podílel na vývoji úsporných ocelí s řízenou prokalitelností pro automobilový průmysl, na vývoji výkonné oceli pro lisování skla, která se pak vyráběla pod označením AK FORM, dále na vývoji materiálů s definovaným elektrickým odporem a na vývoji dalších materiálů, postupně zaváděných do výrobního programu POLDI Kladno.

Byl též vedoucím autorského kolektivu, který připravil k vydání dvě obsáhlé monografie: „Nástrojové a korozivzdorné oceli POLDI“.

 

V roce 2011 bylo panu Ing. Erichu Přibilovi, CSc. uděleno Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví (ÚNMZ) Čestné uznání Vladimíra Lista za:

- dlouhodobou spolupráci při tvorbě a redigování norem hutnictví železa na národní a mezinárodní úrovni
- technickou a poradenskou činnost v normotvorných expertních výborech a skupinách
- aktivní účast při zastupování Československa a České republiky v mezinárodních organizacích pro normotvorbu
- současnou aktivní účast v technické komisi TNK 62, která je poradenským orgánem ÚNMZ v oboru tvorby a redigování norem hutnictví železa

Firma Bohdan Bolzano s.r.o. využívá zkušeností Ing. Přibila k technické podpoře obchodní činnosti, k technickému poradenství, proškolování zaměstnanců firmy a při činnostech souvisejících s řízením jakosti.