Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Normy technických dodacích předpisů (TDP)
  • CZ
  • SK

Nelegované oceli pro všeobecné použití

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované podle ČSN EN 10025-3
Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované podle ČSN EN 10025 – 4
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi podle ČSN EN 10025 – 5
Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování podle ČSN EN 10025-6 září 2005

Oceli pro tlakové nádoby

Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z legovaných a nelegovaných žáropevných ocelí podle ČSN EN 10028-2 -01-2010
Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení ze svařitelných jemnozrnných ocelí ve stavu normalizačně žíhaném podle ČSN EN 10028-3-01-2010
Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z niklových ocelí pro nízké teploty podle ČSN EN 10028-4-01-2010
Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z jemnozrnných svařitelných ocelí, termomechanicky válcovaných podle ČSN EN 10028-5-01-2010
Ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení z jemnozrnných svařitelných ocelí ve stavu zušlechtěném podle ČSN EN 10028-6-01-2010

Oceli k tváření za studena

Ploché výrobky z ocelí s vyšší mezí kluzu, válcované za studena k tváření za studena podle ČSN EN 10268-01-2007
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena z ocelí termomechanicky válcovaných podle ČSN EN 10149-2-12-2013