Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.Další informace
Bolzano | Tabulka korozní odolnosti
  • CZ
  • SK

Bolzano » Technická podpora » Výrobky z korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí » Výrobky z ocelí korozivzdorných » Tabulka korozní odolnosti

Volba korozivzdorných materiálů pro různá prostředí

Tabulka korozní odolnosti

Následující korozní tabulky poskytují všeobecnou informaci o chování vybraných značek korozivzdorných ocelí v různých prostředích, která vesměs neobsahují  další příměsi. Slouží proto k informaci především o úbytcích hmoty dané oceli v uvedeném prostředí (rovnoměrná koroze). Pokud v uvedeném prostředí vzniká nebezpečí napadení zvláštními druhy koroze, např. bodové, štěrbinové, korozního praskání a podobně, je v tabulkách uveden symbol upozorňující na takovéto možné napadení. Při využívání tabulek je nutno brát též v úvahu, že uvedené hodnoty platí pro stav ve kterém má uvedená korozivzdorná ocel nejvyšší korozní odolnost (např. pro martenzitické oceli stav zušlechtěný nebo pro austenitické oceli stav po rozpouštěcím žíhání). Spolehlivější údaje o korozní odolnosti poskytují samozřejmě korozní zkoušky nebo testy, prováděné za podmínek, které se co nejvíce blíží reálným provozním podmínkám. Doporučené značky, uvedené v tabulce představují variantu, která ještě splňuje zvolené kriterium pro korozní rychlost. Všechny značky dané skupiny ocelí s vyšším stupněm legování, budou mít v zásadě při stejných podmínkách stejnou nebo lepší korozní odolnost. 

Použité symboly: a (velmi dobrá korozní odolnost) – korozní rychlost 0,1 mm za rok (úbytek tloušťky);

                             b(průměrná korozní odolnost) – korozní rychlost od 0,1 do 1 mm za rok,

                             v.k. – všechny koncentrace, v.t. – všechny teploty do bodu varu, atm. – atmosferický tlak, b.v. – bod

                             varu, konc. – koncentrovaný, n.r. – nasycený roztok, P - nebezpečí vzniku bodové koroze (pitting),

                             Kp– korozní praskání, VZ (všechny značky uvedené v materiálových listech).

      Prostředí

Koncentrace

         %

Teplota

    o C

               Doporučená značka oceli

       Korozní rychlost      

                   „a“

 Korozní rychlost

            „b“

Anorganické kyseliny

 

 

 

 

 

 

 

Sírová

0 až 10

20

1.4404, 1.4571

 

10 až 25

20

1.4539

1.4404, 1.4571

25 až 80

20

1.4539

 

80 až 100

20

1.4539

1.4404, 1.4571

0 až 5

60

1.4404, 1.4571

 

5 až 15

60

1.4539

1.4404, 1.4571

15 až 60

60

1.4539

 

60 až 85

60

 

1.4539

85 až 90

60

 

1.4404, 1.4571

90 až 98

60

1.4539

1.4404, 1.4571

98 až 100

60

1.4404, 1.4571

 

0 až 5

80

1.4404, 1.4571

 

5 až 8

80

1.4539

1.4404, 1.4571

8 až 45

80

 

1.4539

95 až 100

80

 

1.4404, 1.4571

95 až 100

100

 

1. 4404, 1. 4571

 

 

 

Sírová + dusičná

10 + 10

b.v.

1.4306, 1.4541

 

70 + 3

60

1.4301, 1.4541

 

70 + 10

90

1.4404, 1.4571

1.4306, 1.4541

60 + 40

60

1.4306, 1.4541

 

50 + 50

60

1.4306, 1.4541

 

15-30 + 5

90

1.4306, 1.4541

 

5 + 1

50

1.4401, 1.4571

1.4306, 1.4541

 

 

 

Fosforečná             1)

 

 

 

 

1 až 80

20

1.4306, 1.4541

 

70 až 90

20 až 100

1.4539

 

50

b.v.

1.4539

1.4404

1 až 50

20

1.4306, 1.4541

 

50 až 70

20 až 100

1.4436

1.4404

70 až 90

20 až 80

1.4539

 

1) korozní proces je řízen přítomností nečistot přičemž závisí na jejich koncentraci. Nečistoty oxidačního charakteru zpomalují korozi, zatímco fluoridy ji urychlují.  

H3PO4+H2SO4+HNO3+H2CrO4+

+ 0,1 až 2% Fe

70+20+8+2

100

1.4404, 1.4539

 

50+40+8+2

100

1.4404, 1.4539

 

 

Chlorovodíková                P

0,5

50

1.4404, 1.4571

 

1

20

1.4404, 1.4571

 

1

50

 

1.4539

2

20

1.4539

1.4571

                                                                                                      

Tabulky korozní odolnosti (pokračování)

 

 

 

Kyselina dusičná

1 až 65

20

VZ

 

1 až 65

60

1.4403, 1.4541

 

1 až 50

b.v.

1.4306

 

65

b.v.

1.4301

 

65 až 98

20

1.4306, 1.4541

 

65 až 90

60

1.4301

 

nad 98

25

 

1.4301

 

Kyselina fluorovodíková + dusičná

2 (40%níHF) +

10 (52%ní HNO3

20

 

1.4539,

2 (40%níHF) +

10 (52%ní HNO3

60

 

1.4539

Kyselina boritá

4

b.v.

VZ

 

20

b.v.

1.4301

1.4016

Organické kyseliny

 

 

 

 

Octová

 

5

b.v.

1.4404, 1.4436

1.4306, 1.4541

20

b.v.

1.4404, 1.4436

1.4306, 1.4541

50

20

1.4306, 1.4541

 

50

b.v.

1.4404, 1.4436

 

80

20

1.4404, 1.4541

 

80

b.v

1.4539

1.4404, 1.4436

100

20

1.4404, 1.4541

 

100

b.v.

1.4539

1.4404, 1.4436

 

 

 

Citronová

5

b.v.

1.4306, 1.4541

 

10

20

VZ

 

10

b.v.

1.4404, 1.4571

1.4306, 1.4541

25

20

VZ

 

25

b.v.

1.4404, 1.4571

1.4306, 1.4541

n.r.

20

1.4301, 1.4541

 

n.r.

b.v.

1.4539

1.4404, 1.4571

 

Mléčná                      P

v.k.

20

1.4306, 1.4541

 

10

b.v

1.4404, 1.4571

1.4306, 1.4541

50

b.v.

1.4539

1.4404, 1.4571

100

b.v.

1.4539

1.4404, 1.4571

 

 

Šťavelová

 

 

 

 

5

20

Všechny značky aust. ocelí

13 a 17%ní Cr-oc.

5

b.v.

1.4404, 1.4571

 

10 až 50

20

1.4306, 1.4541

 

n.r.

100

 

1.4539

 

Vinná

1 až 50

20

VZ

 

20

b.v.

1.4306, 1.4541

 

n.r.

100

1.4404, 1.4571

1.4306, 1.4541

Máselná

v.k.

20 až b.v.

1.4404, 1.4571

 

Mastné kyseliny

 

20 až 150

VZ

 

 

300

1.4404, 1.4571

 

Soli anorganických kyselin

 

Chloridy

V tomto případě je velmi obtížné stanovit vhodnou značku oceli, poněvadž za přítomnosti chloridových iontů nekorodují oceli rovnoměrně. Nejčastěji se vyskytuje pitting (bodová koroze) nebo korozní praskání. Při volbě oceli je třeba vzít úvahu pH roztoku, teplotu, provzdušnění a napětí, které na součást působí. Všeobecně lze doporučit oceli s nízkým obsahem uhlíku a legované molybdenem. Pro některé případy nutno použít vysoce legované značky ocelí. Osvědčily se i oceli austeniticko-feritické (duplexy).

Dusičnan amonný (tavenina)

 

 

1.4306, 1.4541

 

Dusičnan amonný (vod. roztok)

v.k.

v. t.

1.4306, 1.4541

 

Dusičnan draselný

v.k.

v.t.

1.4306, 1.4541

 

Dusičnan měďnatý

v.k.

v.t.

1.4306, 1.4541

 

Dusičnan sodný

v.k.

v.t.

1.4306, 1.4301, 1.4541

 

Dusičnan vápenatý

v.k.

v.t.

1.4306, 1.4541

 

Hydrogensíran draselný

10

20

1.4404, 1.4571

1.4306

Hydrogensiřičitan vápenatý

10

20

1.4301

1.4016

 

Chlorečnan sodný

10 až 20

b.v.

VZ

 

30

20

VZ

 

30

b.v.

1.4404, 1.4571

 

Tabulky korozní odolnosti (pokračování)

Soli anorganických kyselin

 

Chlorové vápno (aktivní Cl 1%)

20

 

1.4404, 1.4571          P

 

                        (aktivní Cl 30%)

20

 

 

1.4539

Kyanid draselný

v.k.

v.t.

VZ

 

Kyanid draselný (tavenina)

 

 

1.4306, 1.4301, 1.4541

 

Kyanid sodný

v.k.

v.t.

VZ

 

Kyanid sodný (tavenina)

 

 

1.4306, 1.4301, 1.4541

 

Lázeň pro pokovování Ni

NiSO4 + NH4Cl + H3BO3

 

250 g/l   + 20 g/l   + 10 g/l  

 

60

1.4404, 1.4571

 

300 g/l   + 30 g/l   + 30 g/l

 

60

1.4404, 1.4571

 

Manganistan draselný

v.k.

v.t.

VZ

 

Peroxosíran draselný

v.k.

20

1.4406, 1.4571

 

10

90 až 100

 

1.4539

Peroxoboritan sodný

v.k.

20

VZ

 

Tetraboritan sodný (borax)

5

v.t.

VZ

 

Síran amonný

v.k.

b.v.

1.4404, 1.4571

 

Síran draselný

v.k.

v.t.

VZ

 

Síran hlinitý

v.k.

20

1.4306, 1.4541

 

 

10

b.v.

1.4404, 1.4571

 

 

v.k.

b.v.

1.4539

 

Síran hlinitodraselný

v.k.

20

1.4301, 1.4306, 1.4541

 

n.r.

b.v.

1.4539

1.4571

Síran měďnatý

v.k.

v.t.

VZ

 

Síran sodný

v.k.

v.t.

VZ

 

Síran vápenatý

v.k.

v.t.

VZ

 

Síran železnatý i železitý

v.k.

20

VZ

 

 

v.k.

b.v.

1.4404, 1. 4571

1.4306, 1.4541

Uhličitan draselný (potaš)

50

20

VZ

 

 

50

b.v.

1.4404, 1.4571

 

Uhličitan sodný (tavenina)

 

785o C

1.4404, 1.4571

 

Hydroxidy a zásadité roztoky

 

 

 

 

Hydroxid amonný

v.k.

20 až  100

VZ

 

Hydroxid barnatý

konc.

0 až var

VZ

 

 

Hydroxid draselný

10

b.v.

VZ

 

30

b.v.

1.4103

1.4016

75

b.v.

 

1.4539       Kp

tavenina

300-360

 

1.4539 (> 1 mm)

 

 

Hydroxid sodný

do 30

v.t.

VZ

 

30

b.v.

1.4306, 1.4541           Kp

1.4301       Kp

50

90

 

1.4539

70

90

 

1.4539

tavenina

ca 320

 

1.4539 (> 1 mm)

Hydroxid vápenatý

konc.

 

VZ

 

Vápno (vápenné mléko)

 

b.v.

1.4301, 1.4541

 

Soli organických kyselin

 

 

 

 

Octan hlinitý

v.k.

v.t.

VZ

 

Octan  měďnatý

v.k.

v.t.

VZ

 

Octan olovnatý

v.k.

v.t.

VZ

 

Octan hlinitý

v.k.

v.t.

VZ

 

Šťavelan amonný

v.k.

v.t.

1.4404

1.4301

Šťavelan sodný

v.k.

v.t.

1.4016

 

Šťavelan draselný

v.k.

v.t.

 

 

Organické sloučeniny

 

 

 

 

Acetylchlorid (chlorid k. octové)

100

20 až 80

1.4301

 

100

b.v.

1.4404, 1.4571

1.4301

Aldehyd kyseliny benzoové

 

100

VZ

 

Aldehyd kyseliny mravenčí

 

20 až b.v.

VZ

 

Alkohol (etanol)

koncentrovaný

20

VZ

 

b.v.

1.4301, 1.4541

 

Tabulky korozní odolnosti (pokračování)

Organické sloučeniny

 

Anhydrid kyseliny octové

(acetanhydrid)

100

20 až 80

VZ

 

100

b.v.

1.4404, 1.4571

1.4301

Benzen

 

 

VZ

 

Butylacetát

 

20 až b.v.

VZ

 

Dibrometan

 

20

VZ                          P, Kp      1)                

 

Dietyléter

 

20 až 50

VZ

 

Dimetylketon (aceton)

 

20 – b.v.

VZ

 

Dichlóretan

 

20 – b.v.

VZ                           P, Kp     1)

 

Etylenglykol

 

20

VZ

 

Etylchlorid

 

20 – b.v.

VZ                           P, Kp     1)

 

Glukosa

 

20

VZ

 

Glycerin

 

 

VZ

 

Chloroform

 

 

VZ

 

Chlórbenzen

 

20

1.4301, 1.4541         P, Kp    1)

 

b.v.

1.4301, 1.4541         P, Kp

 

Chlórtoluen

čistý, suchý

b.v.

VZ

 

vlhký

b.v.

VZ                            P, Kp

 

Metanol

v.k.

20 – b.v.

1.4301

 

Močovina

 

180

1.4404 (nízký obsah feritu)

 

Moč

 

0 až 60

1.4301                       P

 

Naftalen

čistý

25

1.4016, 1.4301

 

Pyridin

čistý

b.v.

1.4016, 1.4301

 

 

Tanin (kyselina digallová)

10

b.v.

1.4016, 1.4301

 

25

100

1.4301

1.4016

50

b.v.

1.4301

1.4016

Tetrachlórmetan

 

20 – b.v.

VZ

 

Toluen

čistý

b.v.

VZ

 

Ostatní látky

 

Benzin

 

20

VZ

 

Cukr (sacharoza) a syrup

konc.

90 až 100

VZ ( P za přítomnosti Cl-)

 

Deriváty celulosy

 

Síran celulosy

 

180

1.4301

 

Nitrát celulosy

 

20

1.4016, 1.4301

 

Dextrin a škrobový sirup

 

20

1.4301

 

Hořčice

 

 

1.4301                          P

 

Chloramin

15

20 až 50

VZ                              P

 

Majonéza

 

var

1.4301

 

Mléko fermentované

 

v.t.

1.4301

 

b.v.

1.4404, 1.4571

 

Mořská voda

 

20 až 50

1.4404, 1.4571           P

 

b.v.

1.4539                        P, Kp

1.4404  P, Kp

Mýdlo

 

var

1.4404, 1.4571

1.4301

Olej minerální

 

var

VZ

 

Ovocná šťáva

 

20

VZ

 

Ovocné džemy

 

var

1.4404, 1.4571

1.1.4301, 1.4541

Parafín

 

20 až 100

VZ

 

Peroxid vodíku

 

20

1.4016

 

Pitná voda

 

20

VZ

 

Pivo

 

20

1.4301, 1.4541

 

Rostlinný olej

 

20

VZ

 

Sýr

 

var

1.4404, 1.4571

 

Šťáva z masa

 

20 až 40

1.4404, 1.4571             P

 

Škrob čistý

konc.

60

VZ

 

Terpentýnový olej

 

20

VZ

 

Vinný ocet

 

20

1.4016, 1.4301

 

Víno bílé

 

20

1.4404, 4571

 

Víno červené

 

20

1.4301

 

Želatina

konc.

20

VZ

 

1)  za přítomnosti vlhkosti.

vytisknout tabulku